Connecting Software

Het grootste probleem van documenten opslaan met behulp van de Microsoft Dynamics CRM SharePoint integratie is het ontbreken van een synchronisatie van permissies en rechten. Hierdoor kunnen ongeautoriseerde SharePoint gebruikers bepaalde afgeschermde documenten bekijken, zelfs als zij in CRM geen rechten daartoe hebben. Om gevoelige data, zoals financiële gegevens, loonstroken, etc af te schermen heeft Connecting Software een CB Permissions Replicator tool uitgebracht.

Meer info: www.connecting-software.com