Een effectieve implementatie van Microsoft Dynamics 365 CRM begint bij het vaststellen van de project sponsor. Wie is de (project) sponsor en heeft deze persoon autoriteit voor een dergelijk project? Daarna kan worden aangevangen met het samenstellen van het project team en het vrijmaken van de benodigde mensen en middelen bij je organisatie. CRMPLUS+ zal je hierover uitgebreid adviseren en je ondersteunen bij het vormen van een project team waarin alle vereiste competenties aanwezig zijn.
Wij zullen je medewerkers, die als sleutelpersonen in het project gaan fungeren, een standaard Microsoft Dynamics 365 CRM training geven. Dit we dus redelijk vooraan in het proces. Met behulp van deze training zijn de sleutelpersonen in staat om mee te denken over de mogelijkheden van de software. Deze training verdient zich ruimschoots terug gedurende de installatie en configuratie van het systeem.
Met behulp van iteratieve sessies met het project team, die door ons worden georganiseerd, zal het systeem aangepast worden teneinde optimaal aan te sluiten bij de eisen en wensen van uw organisatie. CRMPLUS+ zal tussen de verschillende sessies het systeem configureren om in een vervolgsessie meteen een terugkoppeling te geven om vast te stellen of datgene gerealiseerd is wat de klant wenst.  
In principe gaat CRMPLUS+ ervan uit om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de standaard configuratie mogelijkheden van de software. Mochten er desondanks bepaalde specifieke wensen zijn waarvoor het systeem buiten de standaard mogelijkheden aanpassing behoeft, dan wordt vervolgens eerst onderzocht of er oplossingen beschikbaar zijn in de markt die aan de behoefte voldoen (zgn. ISV oplossingen). Tenslotte kunnen onze ontwikkelaars de benodigde maatwerk componenten ontwikkelen, of wordt besloten – indien het een generieke oplossing betreft – om dit als een ISV oplossing vanuit CRMPLUS+ aan te bieden.
Zodra de configuratie van het systeem geaccordeerd is, kan data migratie plaatsvinden.

Er zijn meerdere bronnen die door CRMPLUS+ via een integratieplatform (zoals bijvoorbeeld met behulp van Kingswaysoft of Logic Apps) ontsloten kunnen worden. Zo kan data op geautomatiseerde wijze worden opgehaald uit verschillende bronnen en op de juiste plaats geïmporteerd in Microsoft Dynamics 365 CRM.

Je kan ook je bestanden exporteren in Excel of CSV formaat. CRMPLUS+ kan een Excel sjabloon ter beschikking stellen waarin jij, je gegevens kunt toevoegen. Deze activiteit kan je uiteraard ook aan CRMPLUS+ uitbesteden. Zodra het Excel bestand met data aangeleverd wordt, zal eerst een proefmigratie van (alle) data uitgevoerd worden in het CRM systeem en na controle door de klant kan de definitieve datamigratie gepland worden.
Je medewerkers kunnen nu (eventueel door ons) opgeleid worden in het gebruik van het CRM systeem. Bij voorkeur worden je medewerkers opgeleid door de key users via het train the trainer principe. Dit werkt enerzijds kostenbesparend en anderzijds weten uw medewerkers altijd bij wie ze vragen met betrekking tot het gebruik van het systeem kunnen stellen (eerste lijns ondersteuning).
Uitgangspunt van onze implementatiemethodiek is dat je eigen key users de eerste lijns vragen beantwoorden. Komen zij er niet uit en hebben ze daarna hulp van een Microsoft Dynamics 365 CRM deskundige nodig? Dan staat CRMPLUS+ voor jou klaar om de juiste ondersteuning te bieden. We noemen dit tweedelijns support.