Functionele ondersteuning

Bij functionele ondersteuning gaat het met name om het vormgeven, de uitwerking en de verandering van de gewenste wijzigingen in Microsoft Dynamics 365 CRM met als doel een zodanige realisatie van de veranderingen dat deze passen binnen de gestelde organisatiekaders en eisen terwijl wordt voldaan aan de gestelde behoeften, doelen en eisen.  


Bij functionele ondersteuning kan je denken aan:

  • Gebruikersondersteuning; begeleiden gebruik, opleiding gebruikers.
  • Functioneel systeembeheer; bewaken van het gebruik, beheren applicatieparameters, beheren applicatiegegevens, verzamelen en inventariseren van wijzigingen en problemen en het formuleren van voorstellen en opdrachten.
  • Inhoudelijk beheer bedrijfsgegevens; uitgifte autorisaties voor gebruik van bedrijfsgegevens door applicaties, beheren bedrijfsgegevens- verzamelingen, verstrekken van kopieën, selecties of ad-hoc rapportages vanuit de bedrijfsgegevens.
  • Onderhoud handmatige procedures; onderhouden van (adm.) procedures, onderhouden van opleidingsmateriaal en handleidingen.
  • Functioneel onderhoud; onderhouden functionele specificaties, valideren functionele specificaties, onderhouden en uitvoeren acceptatietest, beoordelen acceptatietest.
  • Gegevensdefinitie beheer; vaststellen gegevensdefinities, onderhouden en beschikbaar stellen van gegevensdefinities, bewaken consistent gebruik bedrijfsgegevens definities door de informatiesystemen.
  • Beveiligingsbeheer; accountbeheer, werkplekbeveiliging, instellingen beveiligingsmiddelen.